Spartan X 2 - jedziemy na kodach przez całą grę :)


Spartan X 2 to chudzona bijatyka 2D wydana na rynek Japoński. Jest to też kontynuacja gry Spartan X (z 1984-1985) na świecie znanej jako Kung-Fu lub Kung-Fu Master. Jak ten tytuł wam dalej nic nie mówi, to może screenshot odświeży pamięć :)


Tak czy inaczej obie gry znajdziecie na kartridżu CoolBoy 198in1. Część pierwszą na pozycji 91  (opisanej jako Spartan X), a część drugą na pozycji 166 (opisaną jako Bruce Lee 2) obie warte ogrania.


Jak grać i jak oszukiwać ?

strzałka w górę: podskok (można też skakać do przodu i tyłu, wciskając naraz górę i kierunek)
strzałka w dół: kucnięcie
strzałki w prawo i lewo: poruszanie się w prawo i lewo
A: uderzenie pięścią
B: kopniak
Oczywiście można wykonywać również kopnięcia i uderzenia ze skoku i kucnięcia
start: pauza
select: nie używane w grze, jedynie w menu do wyboru poziomu trudności

start+strzałka w górę: pauza + odnowienie życia do pełnego paska (brak ograniczenia w ilości użyć).

Są jeszcze ciosy specjalne, których nie użyłem przez całą grę (nie wiedziałem w trakcie grania, że istnieją - głupi ja).

  1. kucnąć na 2 sekundy i nacisnąć A
  2. kucnąć na 2 sekundy i nacisnąć A+góra+prawo lub A+góra+lewo
  3. kucnąć na 2 sekundy i nacisnąć A jak przeciwnik prawie nas chwyta od tyłu


0 komentarze :

Prześlij komentarz